חיפוש בלתי חוקי ללא חשד סביר לעבירה

משטרת ישראל מוסמכת לערוך חיפוש בגופו ובחפציו של אדם עם או בלי צו שופט. אולם, בהעדר צו של שופט, מותנה סמכות החיפוש בקיומו של חשד סביר להתרחשות עבירה. בהעדר חשד סביר, ניתן לערוך חיפוש רק אם אותו אדם נתן את הסכמתו לחיפוש. דוגמא מן הפסיקה: שוטר הבחין במהלך סיור שגרתי בנאשם, אדם מבוגר כבן 60,…

מעצר עד תום ההליכים - עורך דין פלילי

מהי המטרה של מעצר עד תום ההליכים?

עם הגשת כתב אישום בגין עבירה פלילית, רשאית התביעה להגיש בקשה לבית המשפט למעצר עד תום ההליכים. המטרה איננה להעניש את הנאשם שהרי הוא טרם הורשע, אלא למנוע שיבוש של הליכי משפט ולשמור על בטחון הציבור. בית המשפט ייענה לבקשת התביעה, רק אם התקיימו התנאים שבחוק: 1. ראיות לכאורה: על התביעה להראות כי קיימת נגד…

מהו מעצר ימים ומהי מטרתו?

מעצר ימים הוא מעצר טרם הגשת כתב אישום ומטרתו לחקור את החשוד בעבירה בת מעצר (עוון או פשע, אך לא עבירה של חטא). מעצר ימים יכול להתבצע עם או בלי צו שופט, אך היה ובוצע ללא צו, יש לפנות לבית המשפט תוך 24 שעות בבקשה להארכת מעצר. בית המשפט יכול להאריך את מעצרו של החשוד,…

שיחרור למעצר בית כחלופה למעצר בפועל

מעצר בית הוא חלופת מעצר, במסגרתה נמצא החשוד או הנאשם בביתו/במקום אחר שקבע בית המשפט, עד לסיום ההליך המשפטי בעניינו, זאת במקום לשהות בבית המעצר. המטרה: לצמצם את הפגיעה בחירותו של החשוד טרם הוגש כתב אישום נגדו או בחירות הנאשם טרם הורשע בדין. יש והחשוד/הנאשם משוחרר לביתו עם אזיק אלקטרוני המוצמד לרגלו, המדווח על מיקומו…

מהן העבירות במשפט צבאי שקיימות בדין האזרחי?

לצה"ל קיימת מערכת משפטית צבאית ייחודית לו, הנפרדת מהמערכת האזרחית והיא פועלת מכוחו של חוק השיפוט הצבאי. חלק מן העבירות הקיימות במשפט הצבאי, קיימות גם בדין האזרחי אך חלקן ייחודיות למשפט הצבאי, כמו עבירת נפקדות ועבירת עריקות. מרבית החקירות מנוהלות על ידי מצ"ח וההחלטה האם להעמיד לדין או אם לאו, היא בידו של הפרקליט הצבאי.…