unnamed

מתוך mako: עו"ד בני נהרי על האחות הראשית ב"נאות כיפת הזהב": "לא נמצא רבב בהתנהגותה"

לאחר שהתקשורת חשפה את ההתעללות בקשישים בבית אבות "נאות כיפת הזהב" בחיפה, המשטרה פתחה בחקירה ועצרה מטפלים ואחיות, ומשרד הבריאות החל בפיקוח חמור על המוסד. בין האחיות שנעצרו ונחקרו הייתה רינה יגודין, האחות הראשית ב"נאות כיפת הזהב", אשר נטען בעניינה כי המסמכים שהציגה בנוגע להכשרתה כאחות הנם שקריים. עו"ד בני נהרי ושוש חיון, שייצגו את…

חומרתה ועונשה של עבירת הלבנת הון

הלבנת הון היא אחת העבירות הכלכליות החמורות ביותר. זוהי פעולה ברכוש כלשהו (כסף, נכס נדל"ן או כל רכוש אחר) אשר בוצעה באמצעותו עבירה פלילית. מטרתה של הלבנת ההון, היא להסוות את העובדה שהרכוש הגיע כתוצאה מעבירה, קרי, להסוות את המקור ממנו הגיע הרכוש ואת זהות הבעלים. האיסור החוקי על הלבנת הון הוא בחוק איסור הלבנת…