נהיגה בשכרות

מהו יחס המחוקק לנהיגה בשכרות?

נהיגה בשכרות נחשבת לאחת מהעבירות התנועה החמורות ביותר, לפי פקודת התעבורה, והיא מהווה עבירה פלילית לפי פקודת התעבורה, התשכ"א – 1961. עבירה זו מתנהלת בערכאה משפטית בבית המשפט לתעבורה, שם יושבים שופטים המתמחים בתחום התעבורה, ובנהיגה בשכרות בפרט. נהיגה בשכרות במדינת ישראל בישראל כל נהג שבדמו נמצא ריכוז אלכוהול מעל 0.05% נחשב כמי שנהג בזמן…

העסקת עובד זר שלא כדין

כנגד הנאשם, קבלן בניין במקצועו המבצע עבודות בנייה בכל הארץ, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של העסקת עובד זר שלא כדין והסעת עובד זר שלא כדין.

לאחר משא ומתן עם התביעה ודיון בבית המשפט, קיבלה התביעה את טיעוניו המלומדים של עוה"ד בני נהרי ולפיהם לא קיימות ראיות מספיקות להרשעה בתיק. משכך, חזרה בה התביעה מכתב האישום והתיק בעניינו של הנאשם נסגר.

עבירה של הפרעה לעובד ציבור בעת מילוי תפקידו

בשל חשיבות מלאכתם של עובדי הציבור, בחר המחוקק לקבוע שורה של עבירות, אשר נועדו לאפשר לעובדי הציבור, לבצע את עבודתם כהלכה, ללא הפרעה. בין העבירות שנחשבות כעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו הן: העלבת עובד ציבור שדינה מאסר של שישה חודשים (סעיף 288 לחוק העונשין) וכן, העבירה של הפרעה לעובד ציבור, המנויה בסעיף 288 א'…

עבירה של העלבת עובד ציבור

עובדי ציבור ממלאים תפקיד חשובה בחברה ולפיכך, סבר המחוקק כי ראוי להגן עליהם בעת ביצוע תפקידם. לכן, קבע המחוקק שורה של עבירות אשר מטרתן לשמור על כבודם של עובדי הציבור וכן לאפשר להם לבצע את תפקידם ללא הפרעה. למשל: עבירה של העלבת עובד ציבור, עבירה של הפרעה לעובד ציבור וכן, תקיפת עובד ציבור. לכל עבירה…

מהו מצב של הפרת הוראה חוקית ומהו דינה?

סעיף 287 לחוק העונשין, עניינו הפרת הוראה חוקית. זהו מצב שבו אדם מפר הוראה כשרה של בית משפט או בעל סמכות אחר המוסמך לאותו עניין, והעונש בגין עבירה זו הוא מאסר של שנתיים. במקרה של הפרת הוראת בית משפט אשר ניתנה לשם הגנה על חייו של אדם אחר, דינו של המפר יהיה מאסר של ארבע…