התחזות

עבירות התחזות – כמה סוגים קיימים בחוק?

ישנן מספר עבירות התחזות בחוק העונשין, לדוגמא: התחזות כבעל תעודה (כמו אדם המתחזה לעובד ציבור) והתחזות כאדם אחר (למשל, התחזות לאדם הזכאי לְרכוּש על-פי צוואה). העונשים הקבועים בחוק לעבירת התחזות, משתנים על-פי חומרת המעשה ובבואו של בית המשפט לקבוע את עונשו של הנאשם, ישקול ביהמ"ש פרמטרים שונים כמו נסיבות ביצוע העבירה, הנזק שנגרם ולפיהם, יחליט…

מהי עבירה נגזרת?

סחיטה בכוח שלא כדין – עבירה פלילית

שימוש בכוח שלא כדין, על מנת להניא אדם מלעשות מעשה, הוא עבירה פלילית אשר דינה המקסימאלי הוא 9 שנות מאסר. כך קובע סעיף 427 לחוק העונשין. החוק קובע גם עבירה של סחיטה באיומים (סעיף 428) לה נקבע עונש מקסימאלי זהה. מהישגי המשרד: ארבעה צעירים ניהלו רשת משחקי הימורים בלתי חוקיים, סחטו באיומים ובכוח כספים מאחרים…

auto-515751_1920

אישום בעבירות של היזק בזדון

חוק העונשין קובע מספר עבירות של היזק בזדון, כאשר העבירה הבסיסית, דינה מאסר של 3 שנים. אולם, ככל שהחומר עמו פגעו מסוכן יותר ויכול לעשות יותר נזק, כך החמיר המחוקק עם המבצע, לדוגמא: היזק על ידי חומר נפיץ, הוא עבירה שבגינה 15 שנות מאסר. המחוקק בחר גם להחמיר בעונש, כאשר הפגיעה היא בנכס בעל ערך…

עבירת שוד

סחיטה באיומים – הטלת אימה על אדם

"סחיטה באיומים" לא מעטים אלו השומעים את הביטוי הזה ומדמיינים בראשם כנופיות של פושעים המאיימות על אנשים תמימים. בפועל? מדובר על תופעה רחבה הרבה יותר החוצה את גבולות אנשי הפשע – תופעה הנפוצה גם בקרב אנשים נורמטיביים לכל דבר שבסופו של דבר מוגשים כנגדם כתבי אישום. מטרתה של עבירה שכזו היא להפחיד את הקורבן, כאשר…

hand-213302_1920

מהו העונש על עבירת הצתה?

עבירת ההצתה היא אחת מעבירות הרכוש החמורות ביותר הקיימות בספר החוקים והדבר בא לידי ביטוי בעונש הקבוע לעבירה זו בחוק העונשין. אדם המצית אש בכוונה, בדבר אשר אינו שייך לו, דינו מאסר 15 שנה. אם נעשתה ההצתה במטרה לפגוע באדם אחר, העונש הוא מאסר של 20 שנה. מה קורה כאשר אדם גרם לשריפה מתוך רשלנות?…