גרימת מוות ברשלנות - על העבירה והמאפיינים שלה 

גרימת מוות ברשלנות – על העבירה והמאפיינים שלה

עבירת גרימת מוות ברשלנות היא כשמה – עבירה שהובילה למותו של אדם. יש להדגיש שכל מעשה שהוביל למותו של אדם הינו מעשה חמור, אך החוק מבדיל בין מקרה שבו ההמתה נגרמה בשל כוונה תחילה, טעות או רשלנות, לכן, העונש שונה בין מקרה למקרה.  כאשר בוחנים את רמת החומרה של עבירת גרימת מוות ברשלנות ומשווים אותה…

מהי ההגדרה של גרימת מוות ברשלנות?

גרימת מוות ברשלנות היא עבירת המתה, בדרך בה גרם אדם למותו של אחר, ללא כוונה לפגוע בו וללא מודעות כי התנהגותו עלולה להביא לתוצאה הטרגית של מוות. כאשר למבצע הייתה מודעות לכך שמעשהו עלול לגרום למותו של אדם אחר, מדובר בהריגה. הגורם בכוונה למותו של אדם, יואשם ברצח. הגבול בין עבירה של גרימת מוות ברשלנות,…

מהי ההגדרה של מעשה רצח?

גרימת מותו של אדם בכוונה תחילה (ללא התגרות בסמוך למעשה) היא רצח ודינו של המורשע ברצח ככלל, הוא מאסר עולם בלבד. אולם, בית המשפט רשאי להטיל עונש קל יותר, בנסיבות מסוימות, המפורטות בסעיף 300 א' לחוק העונשין. למשל, כאשר הנאשם לא הבין את משמעות המעשה או בשל הפרעה נפשית חמורה ועוד. החלת סעיף זה על…

מהו דין עבירת הריגה והאם ניתן להקל בעונש?

עבירת ההריגה, המופיעה בסעיף 298 לחוק העונשין, היא גרימת מותו של אדם (שלא בכוונה תחילה) ועל המורשע בהריגה, ניתן לגזור עונש מאסר של עד עשרים שנה. בשל קדושת החיים, נוטים בתי המשפט להטיל עונשים כבדים על המורשעים בעבירה של הריגה, אולם ניתן גם לראות כי במקרים מסוימים, מקל בית המשפט בעונשו של המורשע, מתוך שיקולים…