אלימות במשפחה – קשישים נפגעי אלימות

לצערנו, הרבה מאוד קשישים סובלים מאלימות, כאשר דווקא האנשים שאמורים לשמור ולהגן על הקשישים – בני המשפחה שלהם, הם אלו שמתעללים בהם.  הפגנת האלימות יכולה להתבצע ברמות שונות – בני המשפחה יכולים לפגוע בקשישים בצורה חמורה או קלה יותר, לעיתים רחוקות או לעיתים קרובות ולאורך תקופות קצרות או ממושכות. הפעלת אלימות נגד קשישים יכולה לבוא…

אלימות כלפי הבן זוג

מהו דינה של תקיפת בן זוג

תקיפת בן זוג היא עבירה פלילית, המופיעה בחוק העונשין תחת העבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות. העונש בגינה הוא כפול מהעונש הקבוע לאותה העבירה שבוצעה. לדוגמא, אם סוג התקיפה שבוצעה היא תקיפה סתם (סעיף 379 לחוק) בגינה קבוע עונש של שנתיים מאסר, אזי כאשר הנתקף הוא בן זוגו של התוקף, העונש יהיה כפול, קרי, ארבע שנות…