אלימות כלפי הבן זוג

מהו דינה של תקיפת בן זוג

תקיפת בן זוג היא עבירה פלילית, המופיעה בחוק העונשין תחת העבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות. העונש בגינה הוא כפול מהעונש הקבוע לאותה העבירה שבוצעה. לדוגמא, אם סוג התקיפה שבוצעה היא תקיפה סתם (סעיף 379 לחוק) בגינה קבוע עונש של שנתיים מאסר, אזי כאשר הנתקף הוא בן זוגו של התוקף, העונש יהיה כפול, קרי, ארבע שנות…

Violence against women

חומרת הענישה של עבירות מין בקטינים

עבירות מין בקטינים הן עבירות קשות מבחינה מוסרית ומבחינה פלילית והדבר בא לידי ביטוי בחומרת הענישה. סעיף 351 לחוק העונשין עניינו בעבירות מין שונות בקטינים, כאשר המבצע הוא בן משפחה של הקטין. • העובר עבירה של אונס או מעשה סדום בקטין שהוא בן משפחתו, דינו מאסר של עשרים שנה. • ביצוע עבירה של מעשה מגונה…