התיישנות עבירות פליליות

מכיוון שזיכרונו של אדם עשוי להשתנות עם חלוף השנים, ומשום שגם ראיות להוכחת אמת מסוימת שהתרחשה לפני שנים רבות עשויות להשתנות, נקבע מושג ההתיישנות. מושג ההתיישנות גם מגן על אזרחים בהעמדה לדין, שכן במצבים בהם זיכרונם של עדי ההגנה אינו חד או במקרים בהם עדי ההגנה נפטרו, עלולים האזרחים הנשפטים להישפט בצורה שאינה תקינה. מושג…

עורך דין פלילי

הדין הפלילי הינו ענף משפטי מורכב ביותר, שכן הוא מכיל הרבה תחומים, ביניהם: רצח, אונס, סמים, תקיפה וגניבה. המטרה של הדין הפלילי היא להסדיר את חיי החברה ולהגדיר את צורות ההתנהגות השליליות – אותן התנהגויות מוגדרות כלא חוקיות. במידה שאדם נוהג באופן שאינו חוקי, הוא מפר את הכללים שנקבעו, ועל כן, מואשם בביצוע עבירה. כתוצאה…

מהי עבירה נגזרת?

מהי עבירה נגזרת?

אדם אשר מסייע לאדם אחר לבצע עבירה, מנסה לבצע עבירה באופן חלקי או מלא ללא הצלחה או משדל אדם אחר לבצע עבירה, מבצע עבירה נגזרת, ומכאן שהוא עובר על החוק.  אדם שלא מונע מהעבירה להתבצע, מבצע גם הוא עבירה. העבירות שצוינו הינן עבירות פליליות, שכן האדם שמבצע אותן מעודד את מבצע העבירה המלאה ותורם לכך…

שימוש בסמים לצריכה עצמית

שימוש בסמים לצריכה עצמית

לפי החוק בישראל, ישנו הבדל בין החזקה ושימוש בסמים לצורך צריכה עצמית ובין ביצוע פעולות שונות שלא לצורך צריכה עצמית. החוק מתייחס גם לכמות הסמים בה החזיק המואשם. המצבים השונים משפיעים על חומרת העונש שמוטל על הנאשם.  במידה שהנאשם השתמש בסמים בעצמו, הוא עשוי לקבל עונש של עד 3 שנות מאסר. במידה שהמואשם סחר בסמים…

סעיפים שאתם חייבים לדעת על חקירה פלילית

סעיפים שאתם חייבים לדעת על חקירה פלילית

חקירה פלילית היא סיטואציה מלחיצה ביותר, החוקרים יכולים להגיע אל ביתו של החשוד ללא הודעה מוקדמת ולדרוש ממנו ללכת איתם כדי לעבור חקירה פלילית. במקרים אחרים החוקרים מזמנים את החשוד לחקירה באמצעות שליחת מכתב או בטלפון. בשלב זה החשוד מבולבל, חרד ונסער מאוד, דבר שהחוקרים עלולים לנצל, כל דבר שהחשוד יאמר עלול לפגוע בו בהמשך. …