עורך דין לעתירות אסיר

עורך דין לעתירות אסיר

ניתן למצוא במדינת ישראל כמעט 30 בתי כלא. על המתקנים אחראיים שירות בתי הסוהר ובהם כלואים אסירים שונים, ביניהם: אסירים ביטחוניים, אסירים פליליים ומבקשי מקלט. כמות האסירים הכלואים בבתי הכלא רבה ביותר – מספר האסירים הפליליים גבוה מ-12,000.  למרות שהאסירים ביצעו עבירות שונות, הורשעו וקיבלו עונש, הם עדיין בני אדם ומכאן שזכויות היסוד חלות עליהם.…