מהי עבירה נגזרת?

מהי עבירה נגזרת?

אדם אשר מסייע לאדם אחר לבצע עבירה, מנסה לבצע עבירה באופן חלקי או מלא ללא הצלחה או משדל אדם אחר לבצע עבירה, מבצע עבירה נגזרת, ומכאן שהוא עובר על החוק.  אדם שלא מונע מהעבירה להתבצע, מבצע גם הוא עבירה. העבירות שצוינו הינן עבירות פליליות, שכן האדם שמבצע אותן מעודד את מבצע העבירה המלאה ותורם לכך…

חקירת קטינים חשודים

חקירת קטינים חשודים

חקירה במשטרה היא סיטואציה מלחיצה ביותר, על אחת כמה וכמה כאשר הנחקר הוא קטין. למרות שהמחוקק מנסה לעזור לקטינים שעוברים חקירות, לא תמיד המשטרה פועלת באופן שמיטיב עם הקטינים. במהלך חקירות רבות משתמשים החוקרים בתכסיסים מגוונים ובשיטות שעשויות לפגוע בנחקרים.  לפי החוק בישראל, על קטינים שגילם 12 ומעלה לשאת באחריות פלילית על המעשים שהם מבצעים.…

שימוש בסמים לצריכה עצמית

שימוש בסמים לצריכה עצמית

לפי החוק בישראל, ישנו הבדל בין החזקה ושימוש בסמים לצורך צריכה עצמית ובין ביצוע פעולות שונות שלא לצורך צריכה עצמית. החוק מתייחס גם לכמות הסמים בה החזיק המואשם. המצבים השונים משפיעים על חומרת העונש שמוטל על הנאשם.  במידה שהנאשם השתמש בסמים בעצמו, הוא עשוי לקבל עונש של עד 3 שנות מאסר. במידה שהמואשם סחר בסמים…

סעיפים שאתם חייבים לדעת על חקירה פלילית

סעיפים שאתם חייבים לדעת על חקירה פלילית

חקירה פלילית היא סיטואציה מלחיצה ביותר, החוקרים יכולים להגיע אל ביתו של החשוד ללא הודעה מוקדמת ולדרוש ממנו ללכת איתם כדי לעבור חקירה פלילית. במקרים אחרים החוקרים מזמנים את החשוד לחקירה באמצעות שליחת מכתב או בטלפון. בשלב זה החשוד מבולבל, חרד ונסער מאוד, דבר שהחוקרים עלולים לנצל, כל דבר שהחשוד יאמר עלול לפגוע בו בהמשך. …

הדחת קטינים לשימוש בסמים – העבירה החמורה, העונש הכבד וכיצד ניתן לפעול?

הדחת קטינים לשימוש בסמים – העבירה החמורה, העונש הכבד וכיצד ניתן לפעול?

פקודת הסמים המסוכנים קובעת מספר פעולות שביצוען נחשב ל"הדחה" של קטין לשימוש בסמים. פעולות אלו כוללות מצבים בהם אדם שהיה אחראי על קטין אפשר לאחרון להשתמש או להשיג סם מסוכן, וכן שידול קטין להשתמש בסם או להשיג את הסם. לפי החוק "הקר" יכולים גם האנשים שלא מנעו את פעולת הדחת הקטין לשימוש בסם להיות אשמים.…