נהיגה בשכרות

מהו יחס המחוקק לנהיגה בשכרות?

נהיגה בשכרות נחשבת לאחת מהעבירות התנועה החמורות ביותר, לפי פקודת התעבורה, והיא מהווה עבירה פלילית לפי פקודת התעבורה, התשכ"א – 1961. עבירה זו מתנהלת בערכאה משפטית בבית המשפט לתעבורה, שם יושבים שופטים המתמחים בתחום התעבורה, ובנהיגה בשכרות בפרט. נהיגה בשכרות במדינת ישראל בישראל כל נהג שבדמו נמצא ריכוז אלכוהול מעל 0.05% נחשב כמי שנהג בזמן…