מהי עבירה נגזרת?

סחיטה בכוח שלא כדין – עבירה פלילית

שימוש בכוח שלא כדין, על מנת להניא אדם מלעשות מעשה, הוא עבירה פלילית אשר דינה המקסימאלי הוא 9 שנות מאסר. כך קובע סעיף 427 לחוק העונשין. החוק קובע גם עבירה של סחיטה באיומים (סעיף 428) לה נקבע עונש מקסימאלי זהה. מהישגי המשרד: ארבעה צעירים ניהלו רשת משחקי הימורים בלתי חוקיים, סחטו באיומים ובכוח כספים מאחרים…