עבירת שוד

סחיטה באיומים – הטלת אימה על אדם

"סחיטה באיומים" לא מעטים אלו השומעים את הביטוי הזה ומדמיינים בראשם כנופיות של פושעים המאיימות על אנשים תמימים. בפועל? מדובר על תופעה רחבה הרבה יותר החוצה את גבולות אנשי הפשע – תופעה הנפוצה גם בקרב אנשים נורמטיביים לכל דבר שבסופו של דבר מוגשים כנגדם כתבי אישום. מטרתה של עבירה שכזו היא להפחיד את הקורבן, כאשר…

מהו דין עבירת הריגה והאם ניתן להקל בעונש?

עבירת ההריגה, המופיעה בסעיף 298 לחוק העונשין, היא גרימת מותו של אדם (שלא בכוונה תחילה) ועל המורשע בהריגה, ניתן לגזור עונש מאסר של עד עשרים שנה. בשל קדושת החיים, נוטים בתי המשפט להטיל עונשים כבדים על המורשעים בעבירה של הריגה, אולם ניתן גם לראות כי במקרים מסוימים, מקל בית המשפט בעונשו של המורשע, מתוך שיקולים…

העסקת עובד זר שלא כדין

כנגד הנאשם, קבלן בניין במקצועו המבצע עבודות בנייה בכל הארץ, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של העסקת עובד זר שלא כדין והסעת עובד זר שלא כדין.

לאחר משא ומתן עם התביעה ודיון בבית המשפט, קיבלה התביעה את טיעוניו המלומדים של עוה"ד בני נהרי ולפיהם לא קיימות ראיות מספיקות להרשעה בתיק. משכך, חזרה בה התביעה מכתב האישום והתיק בעניינו של הנאשם נסגר.

עבירה של הפרעה לעובד ציבור בעת מילוי תפקידו

בשל חשיבות מלאכתם של עובדי הציבור, בחר המחוקק לקבוע שורה של עבירות, אשר נועדו לאפשר לעובדי הציבור, לבצע את עבודתם כהלכה, ללא הפרעה. בין העבירות שנחשבות כעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו הן: העלבת עובד ציבור שדינה מאסר של שישה חודשים (סעיף 288 לחוק העונשין) וכן, העבירה של הפרעה לעובד ציבור, המנויה בסעיף 288 א'…

עבירה של העלבת עובד ציבור

עובדי ציבור ממלאים תפקיד חשובה בחברה ולפיכך, סבר המחוקק כי ראוי להגן עליהם בעת ביצוע תפקידם. לכן, קבע המחוקק שורה של עבירות אשר מטרתן לשמור על כבודם של עובדי הציבור וכן לאפשר להם לבצע את תפקידם ללא הפרעה. למשל: עבירה של העלבת עובד ציבור, עבירה של הפרעה לעובד ציבור וכן, תקיפת עובד ציבור. לכל עבירה…