Violence against women

חשדות בעבירת אונס ומה ניתן לעשות?

משרדנו מייצג חשודים ונאשמים באונס ובעבירות מין אחרות, בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלב החקירה ועד לסיום ההליך המשפטי. טיפול בתיקים אלו, דורש זהירות רבה וירידה לפרטים, על מנת להגיע לתוצאה האופטימלית בניהול התיק. אונס הוא בעילת אישה שלא בהסכמתה החופשית/בהסכמה שהושגה במרמה/כאשר האישה היא קטינה מתחת לגיל 14, אף אם נתנה הסכמתה. עבירת האונס…

black-and-white-person-woman-girl

הגדרת בעילה אסורה בהסכמה על פי חוק העונשין

על פי חוק העונשין, עבירה של בעילה אסורה בהסכמה מתרחשת כאשר ההסכמה לבעילה הושגה בדרכי מרמה וניתנה לא מתוך רצון חופשי של המתלוננת, אלא מתוך חשש להביע התנגדות בשל מעמד הבועל. התרמית יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות, למשל, על ידי ניצול מעמדו של המבצע. לדוגמא, מעסיק אשר מנצל את מעמדו והשפעתו על עובדת, מציע…

hands-1246170_640

הגדרת מעשה מגונה וטיפולו

מעשה מגונה הוא אקט אשר נועד לשם סיפוק, גירוי מיני או ביזוי מיני. חוק העונשין, אינו מגדיר מראש מעשים מסוימים כמעשה מגונה, אלא כל מקרה נבחן לגופו, על פי ההקשר הספציפי בו התרחשו הדברים. למשל, במסגרת מקום העבודה, כאשר מתקיימים יחסי מרות בין הצדדים, יכולה התנהגות בעל אופי מיני, להיות עבירה של מעשה מגונה, אך…

מעשה סדום

מעשה סדום – מה זה אומר ומה העונש?

מעשה סדום הוא עבירת מין והעונש בגינה הוא מאסר אשר אורכו משתנה בהתאם לנסיבות העבירה. מעשה סדום יכול להיות בנסיבות מסוימות גם אונס והעונש המקסימאלי בגין עבירת אונס, הוא 20 שנות מאסר. הדגש בעבירה של מעשה סדום הוא הכפייה וככל שנסיבותיה קשות יותר (למשל, כאשר יש יחסי תלות או מרות בין הצדדים) כך מחמיר החוק…

מעשה מגונה

מהו מעשה מגונה בפומבי ומה עונשו?

מעשה מגונה בפומבי הוא עבירה פלילית על פי חוק העונשין (סעיף 349 לחוק). זהו אקט אשר המבצע עושה לעצמו במקום ציבורי ומטרתו סיפוק מיני, גירוי או ביזוי מיני. העבירה באה לידי ביטוי בפומביות המעשה, שכן אדם שמבצע אקט מיני בפומבי, מטריד את הסביבה וגורם לאנשים שמסביב לתחושות מבוכה ואי נוחות. ההחלטה האם להגיש כתב אישום…