סגירת תיק פלילי והשפעותיו על עתיד החשוד

לא כל חקירה פלילית במסגרת משטרתית מסתיימת בהגשת כתב אישום. אולם, בכל חקירה פלילית הנפתחת, נפתח תיק ומתבצע רישום פלילי בהתאם. למרות שתיקים רבים נסגרים והחשוד הינו בחזקת חף מפשע, נותר נגד החשוד רישום פלילי, אשר עלול להוות מכשלה עבורו בעתיד.

מה הוא התהליך אותו עובר תיק פלילי?

כאשר אדם נחקר במשטרה נפתח תיק פלילי. כל עוד מתנהלת חקירה, התיק נמצא במצב תיק מב"ד (ממתין לבירור דין). לאחר שמסיימת המשטרה את החקירה הפלילית שלה, מחליט קצין החקירות האם יש לסגור את התיק או להעבירו לפרקליטות/תביעה, בצירוף המלצה להגשת כתב אישום. כאשר מועבר חומר החקירה לתובע, אף הוא, בתורו, מחליט האם להגיש כתב אישום, להחזיר את התיק להמשך חקירה או לסגור אותו.

סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, קובע כי סגירתו של תיק תתבצע בעילה אחת מתוך שלוש: חוסר ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין, העדר עניין לציבור והעדר אשמה.

מה הן עילות סגירת תיק פלילי?

  • העדר אשמה – במידה והראיות אינן מותירות ספק בנוגע לחפותו של החשוד.
  • העדר ראיות – כאשר הראיות אינן מספקות או אינן מוכיחות מעל לכל ספק את אשמתו של החשוד.
  • העדר עניין לציבור – בבג"צ 935/98 גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה, התווה נשיא בית המשפט העליון, השופט ברק, אמות מידה מפורשות ושיקולי בעד ונגד הנוגעים לאי העמדה לדין בשל העדר עניין לציבור: "כי משקבע המחוקק כי התנהגות פלונית פלילית היא, הרי שיש אינטרס ציבורי כי החשוד בעבירה יועמד לדין" ובהמשך: "רק כאשר העניין הציבורי באי ההעמדה לדין עולה על זה שבהעמדה לדין, רשאי תובע להגיע למסקנה כי קיים עניין לציבור באי ההעמדה לדין".

אולם, באופן מפתיע, רק במקרה של סגירת התיק הפלילי מחמת העדר אשמה, מתבצעת מחיקת הרישום הפלילי. בשתי האפשרויות האחרות (העדר ראיות והעדר עניין לציבור) למרות סגירתו של התיק הפלילי, הרישום הפלילי ממשיך להתקיים ולהוות אות קלון. רישום זה עלול לצוץ במקומות בלתי צפויים ולהזיק לחשוד במהלך חייו בהמשך.

איך רישום פלילי עלול להשפיע על עתידך?

סגירת תיק פליליעל פי הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, והתקנות שעל פיו, הרישום הפלילי והרישום המשטרתי הפנימי נחשבים לרישומים חסויים ואין זכות להציג פרטים מתוכם לציבור. אולם, על פי החוק, המשטרה יכולה להעביר לגורמים שונים מידע על הרשעותיו של אדם, בהתאם לנסיבות שונות המפורטות בחוק. בין נסיבות אלה נכללים גופים המוסמכים לתת היתרים (רשות רישוי נשק, רישוי עסקים וכד'), גופים הממנים אנשים לכהונות ממשלתיות ו/או ציבוריות, גופים המעניקים רישיונות עיסוק (כלשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון), בית משפט הדן אותו בפלילים ועוד. בפני גופים אלה, רשאית המשטרה להציג אף את רשימת תיקי המב"ד.

לסיכום:

כל נושא הרישום הפלילי, רשומות המשטרה, תיקי מב"ד וכד', הוא נושא מסובך ומסועף, אשר טיפול שאיננו מקצועי בו, עלול שלא לסגור אותו סופית, אלא לאפשר לו לצוץ בעתיד, בדיוק ברגע שלא תצפה זאת.

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?

שתפו את התוכן. בחרו את הפלטפורמה שלכם!

עו"ד שוש חיון

עו"ד שוש חיון

בוגרת תואר שני במשפטים (LL.M) מאוניברסיטת בר-אילן. הייתה שותפתו למשרד של העו”ד הפלילי בני נהרי ז”ל. במהלך כ-10 שנים עבדו יחד על מאות תיקים ידועים בכל תחומי המשפט הפלילי.

התקשרו עכשיו 24/7