מהו אופיו ומהותו של מעצר תום הליכים?

מיקומך כאן
נגישות