ייצוג נאשם במשפט פלילי

העיר תל אביב מצויה במחוז תל אביב המשתרע מהרצליה ועד לחולון

במחוז תל אביב ישנם שלושה בתי משפט שלום בערים תל אביב, הרצליה ורמת גן. בית המשפט המחוזי של מחוז תל אביב שוכן בעיר תל אביב. בתי משפט השלום יושבים כערכאה ראשונה בעניינים פליליים, לרוב בעבירות שדינן עד 7 שנות מאסר. בד"כ, בית משפט השלום יושב בהרכב של שופט אחד, אלא אם כן השופט אשר דן בתיק החליט אחרת.

בית המשפט המחוזי יושב כערכאה ראשונה וכבית משפט לערעורים על פסקי דין של בתי משפט השלום שבמחוז. כערכאה ראשונה, לבית המשפט המחוזי יש סמכות שיפוט שיורית, כלומר הוא דן בכל עניין שאינו בסמכותו של בית המשפט השלום.

בד"כ, בית המשפט המחוזי יושב בהרכב של שופט אחד, אולם בעבירות חמורות (כגון: רצח, אונס, עבירות מין במשפחה וכד') יישב בית המשפט המחוזי בהרכב של 3 שופטים. כך גם בשבתו כבית משפט לערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום, דן בית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטים. עורך דין פלילי בתל אביב הנו בעל החלטה באשר למה שיתרחש בין כתלי בית המשפט.

קבלת ערר חומר חקירה בתיק כלכלי רחב היקף (שמות אינם כלולים)

בתיק כלכלי רחב היקף יוחסו לנאשם המיוצג ע"י משרדנו, מוכר בקהילה העסקית (ובכלל) אשר שימש עד מעצרו כמנהל חברה גדולה, בעיקר עבירות כלכליות בניגוד לחוק מע"מ ובניגוד לפקודת מס הכנסה.

לפי הנטען, בן היתר, הנאשם התחמק מתשלום מע"מ ומס הכנסה באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות בסך של 190,626,383 ₪. כן יוחס לו דיווח כוזב של הוצאות בסך של 113,000,0000 ₪ ועוד.

ערר לפי סעיף 74(ה) לחוק סדר הדין הפלילי, שהוגש מטעם משרדנו על מנת שיועברו אלינו חומרי חקירה מהותיים בתיק, נתקבל. משכך, בסופו של יום, ולאחר מאבק משפטי שניהלנו לטובת הלקוח, הועברו לידינו חומרים מהותיים שיש בהם כדי להאיר סוגיות לא פתורות בתיק ולסייע באופן מהותי להגנתו של הלקוח.

החלטת השופטת – מתוך הפרוטוקול

החלטה בהמשך להחלטתי מיוס 10,10.13, ולאחר שההחלטה הנ״ל לא קויימה עד היום, הוריתי לקיים דיון 11 היום בנוכחות נציגי החברות הנוגעות לעניין. בדיון היום נוכחים נציגי חברת אשר אינם מתנגדים להמצאת החומר המבוקש, בכפוף 13 לכך שהוא יימסר לבית המשפט לעיונו תחילה.

כמו כן, החברות פטרוליום ישראל ו־ב. פס שיווק 14 דלקים הודיעו בכתב כי אמן מתנגדות להמצאת החומר, עם חברה פ ט א אנרגיה לא נוצר קשר. 15 לאחר ששמעתי עמדות הצדדים לרבות החברות הנ׳־ל, מתברר שאין למעשה התנגדות כלשהי 16 להמצאת החומר המבוקש וההחלטה לא קויימה היום בשל קשיים שהייתי מגדיר אותם כאי המה. 17
אני מורה למשיבה להמציא עד מס 10,5,14 לעיונו של בית המשפט השלום בפתח תקוה, במעטפה 19 סגורה, את החומר החשבונאי שבין חברת לבין החברות המפורטות בהחלטה מיום 20

10.10,13 (עם׳ 5}, כלהלן: דיווחי מע״ט, קבלות, חשבוניות, כרטסות ותעודות העמסה/תעודות מיץ. 21 (בנוגע לתעודות העמסה, אני שומע את טענת חחבחת כי מסמכים אלה אעם בידיהם, ולעומת זאת 22 טענת ב״כ העוררים כי מסמכים אלה צריכים להיות בידיהם. החברות תבדוקנה את העניין וככל 23 שמסמכים אלה ברשותן או בשליטתן עליהן להמציא גם מסמכים אלה).

מובהר כי על החברות להמציא החומר הנ״ל לידי המשיבה עד יום 25.4.14.
כמו כן, יהיה על המשיבה לעשות שימוש בסמכויותיה על מגת לתפוס את החומר הגייל מידי 28 החברות, ככל שהחומר לא יומצא לח עד יום 25,4,14.

להתייעצות עם עו"ד פלילי בתל אביב – לחצו כאן

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?

שתפו את התוכן. בחרו את הפלטפורמה שלכם!

עו"ד שוש חיון

עו"ד שוש חיון

בוגרת תואר שני במשפטים (LL.M) מאוניברסיטת בר-אילן. הייתה שותפתו למשרד של העו”ד הפלילי בני נהרי ז”ל. במהלך כ-10 שנים עבדו יחד על מאות תיקים ידועים בכל תחומי המשפט הפלילי.

התקשרו עכשיו 24/7