האם קיים קשר בין מספר הפעמים שנאשם בעל נערה לבין העונש?

מיקומך כאן
נגישות