האם עונשו של רוצח שנמלט חמור יותר מעונשו של גנב שנמלט?

מיקומך כאן
נגישות