מה ההליך המותר בחוק עבור חקירת קטינים

מה צריך לדעת לפני חקירה פלילית?

בטרם החקירה הפלילית כדאי להתייעץ עם עורך דין פלילי, שילווה את החשוד משלביה הראשונים של החקירה ועד לתומה, ואם יש מתגבש כתב אישום, גם בייצוג בערכאות השונות. זאת כדי למזער ככל האפשר את הנזק שעלול להיגרם לחשוד / לנאשם. יחד עם זאת, כל אדם הניצב בפני חקירה פלילית צריך להכיר מספר כללים חשובים שכדאי לדעת.

אלימות כלפי הבן זוג

מהו דינה של תקיפת בן זוג

תקיפת בן זוג היא עבירה פלילית, המופיעה בחוק העונשין תחת העבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות. העונש בגינה הוא כפול מהעונש הקבוע לאותה העבירה שבוצעה. לדוגמא, אם סוג התקיפה שבוצעה היא תקיפה סתם (סעיף 379 לחוק) בגינה קבוע עונש של שנתיים מאסר, אזי כאשר הנתקף הוא בן זוגו של התוקף, העונש יהיה כפול, קרי, ארבע שנות…

Violence against women

חומרת הענישה של עבירות מין בקטינים

עבירות מין בקטינים הן עבירות קשות מבחינה מוסרית ומבחינה פלילית והדבר בא לידי ביטוי בחומרת הענישה. סעיף 351 לחוק העונשין עניינו בעבירות מין שונות בקטינים, כאשר המבצע הוא בן משפחה של הקטין. • העובר עבירה של אונס או מעשה סדום בקטין שהוא בן משפחתו, דינו מאסר של עשרים שנה. • ביצוע עבירה של מעשה מגונה…

faust-1006394_1920

עבירת פציעה – פגיעה בשלמות הגוף

עבירת הפציעה היא עבירה הפוגעת בשלמות הגוף ולצידה, מופיעות בחוק העונשין, עבירות אלימות שונות כגון תקיפה, חבלה חמורה, תקיפת שוטר וכיו"ב. לכל אחת מעבירות האלימות, נקבע עונש בהתאם לחומרת העבירה ונסיבותיה. למשל, העונש בגין חבלה חמורה הוא שבע שנות מאסר. עבירת הפציעה מופיעה בסעיף 334 לחוק העונשין ודינה מאסר של שלוש שנים. כאשר הפציעה נעשתה…

הדין הפלילי בעבירה של סכנה לילדים

הדין הפלילי מבקש להגן על ביטחונם ורווחתם של ילדים ועל כן, קובע עבירות שונות, הבאות להרתיע מפני פגיעה בילדים, במעשה או במחדל. סעיף 340 לחוק העונשין, עניינו בעבירה של סכנה לילדים: השארה או הפקרה של דבר במקום נגיש לילדים, כאשר יש יסוד סביר להניח שילדים ישחקו בו ועל ידי כך עלולים להינזק בריאותית או לסכן…