אלימות כלפי הבן זוג

מהו דינה של תקיפת בן זוג

תקיפת בן זוג היא עבירה פלילית, המופיעה בחוק העונשין תחת העבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות. העונש בגינה הוא כפול מהעונש הקבוע לאותה העבירה שבוצעה. לדוגמא, אם סוג התקיפה שבוצעה היא תקיפה סתם (סעיף 379 לחוק) בגינה קבוע עונש של שנתיים מאסר, אזי כאשר הנתקף הוא בן זוגו של התוקף, העונש יהיה כפול, קרי, ארבע שנות…

סחיטה באיומים

התעללות בקטין או חסרי ישע לפי חוק העונשין

עבירות נגד קטינים או חסרי ישע הן עבירות חמורות ביותר והעונשים שבגינם, מבטאים זאת היטב. התעללות בקטין או בחסר ישע, היא עבירה המופיעה בסעיף 368ג לחוק העונשין ועל פיה, המתעלל גופנית, נפשית או מינית בקטין או בחסר ישע, דינו מאסר של שבע שנים. חוק העונשין רואה בחומרה רבה אף יותר, מקרים בהם ההתעללות בוצעה על…

עבירות מין

העונש בגין תקיפת קטינים ואחריותם

קטינים וחסרי ישע אינם יכולים להגן על עצמם ולכן הדין הפלילי מטיל עונשים כבדים על הפוגעים בהם. תקיפת קטינים (סעיף 368 ב) היא אחת מן העבירות החמורות ביותר בחוק והענישה בגינה, מבטאת היטב את חומרתה. התוקף קטין וגורם לו חבלה של ממש, דינו מאסר של 5 שנים, או 7 שנים היה והתוקף הוא אחראי על…