טביעת אצבע כראיה

האם מחדלי חקירה מובילים לזיכוי נאשם?

פירושו של המונח "מחדל חקירה" הוא כי עקב רשלנות המשטרה, התביעה או הפרקליטות, לא נבדק או לא מוצה עד תום קו חקירה שיכול היה להועיל להגנת הנאשם. מחדל חקירה אף יכול להיות אובדן של ראיה שעשויה להביא לידי זיכויו של הנאשם בהליך המשפטי העומד נגדו. ההלכה היא כי מחדל חקירה נזקף לחובת התביעה. קרי, קיים…