מה ההליך המותר בחוק עבור חקירת קטינים

מה צריך לדעת לפני חקירה פלילית?

בטרם החקירה הפלילית כדאי להתייעץ עם עורך דין פלילי, שילווה את החשוד משלביה הראשונים של החקירה ועד לתומה, ואם יש מתגבש כתב אישום, גם בייצוג בערכאות השונות. זאת כדי למזער ככל האפשר את הנזק שעלול להיגרם לחשוד / לנאשם. יחד עם זאת, כל אדם הניצב בפני חקירה פלילית צריך להכיר מספר כללים חשובים שכדאי לדעת.

התייעצות עם עו"ד

מעמדה של הזכות להיוועצות בעורך דין

לכל עצור או חשוד קיימת הזכות להיפגש עם עורך דין. זוהי זכות בעלת אופי חוקתי והיא מעוגנת קיום בסעיפים 32-35 לחוק סדר הדין הפלילי (מעצרים). זכות ההיוועצות, היא לעשה האחות התאומה של "זכות השתיקה" ומהווה מרכיב הכרחי בזכות החוקתית להליך פלילי הוגן. מעמדה של זכות ההיוועצות שימשה נושא הדיון בפסק הדין בפרשת יששכרוב. פסק הדין…