man-1675685_640

האם עונשו של רוצח שנמלט חמור יותר מעונשו של גנב שנמלט?

צעיר כבן 18 הנאשם ברצח, שהובא לדיון בעניינו בבית המשפט המחוזי בחיפה, נמלט על גבי אופנוע שהמתין לו בחוץ. מיד לאחר מכן, פתחה המשטרה בחיפושים אחר הנער, שהגיע לדיון לאחר שהואשם ברצח של צעיר בן 19 לפני כשנה.

bn3

מה צריך לדעת לפני חקירה פלילית?

בטרם החקירה הפלילית כדאי להתייעץ עם עורך דין פלילי, שילווה את החשוד משלביה הראשונים של החקירה ועד לתומה, ואם יש מתגבש כתב אישום, גם בייצוג בערכאות השונות. זאת כדי למזער ככל האפשר את הנזק שעלול להיגרם לחשוד / לנאשם. יחד עם זאת, כל אדם הניצב בפני חקירה פלילית צריך להכיר מספר כללים חשובים שכדאי לדעת.

טביעת אצבע כראיה

האם מחדלי חקירה מובילים לזיכוי נאשם?

פירושו של המונח "מחדל חקירה" הוא כי עקב רשלנות המשטרה, התביעה או הפרקליטות, לא נבדק או לא מוצה עד תום קו חקירה שיכול היה להועיל להגנת הנאשם. מחדל חקירה אף יכול להיות אובדן של ראיה שעשויה להביא לידי זיכויו של הנאשם בהליך המשפטי העומד נגדו. ההלכה היא כי מחדל חקירה נזקף לחובת התביעה. קרי, קיים…