סגירת תיק פלילי

סגירת תיק פלילי והשפעותיו על עתיד החשוד

לא כל חקירה פלילית במסגרת משטרתית מסתיימת בהגשת כתב אישום. אולם, בכל חקירה פלילית הנפתחת, נפתח תיק ומתבצע רישום פלילי בהתאם. למרות שתיקים רבים נסגרים והחשוד הינו בחזקת חף מפשע, נותר נגד החשוד רישום פלילי, אשר עלול להוות מכשלה עבורו בעתיד. מה הוא התהליך אותו עובר תיק פלילי? כאשר אדם נחקר במשטרה נפתח תיק פלילי.…