עבירות המתה

מהם המדרגים של עבירות המתה בישראל?

תזכיר החוק לתיקון חוק העונשין, התשע"ב-2012, מציע רפורמה במדרג עבירות ההמתה (רצח, הריגה, גרימת מוות ברשלנות), תוך הוספת עבירות חדשות. התזכיר מבוסס על המלצות ומסקנות של צוות בראשות פרופ' מרדכי קרמניצר ומחכה בימים אלו לאישורה של הכנסת. מוצע כי עבירת הרצח עליה מוטל היום עונש מאסר עולם חובה, ואשר ביהמ"ש אינו מוסמך לסטות מעונש זה,…

אליבי

מהי טענת "אליבי" ומתי יש להציג אותה?

טענת "אליבי" היא טענת הגנה שטוען חשוד או נאשם בביצוע עבירה פלילית, לפיה בזמן ביצוע העבירה המיוחסת לו, "היה במקום אחר" מהמקום בו התרחשה בפועל העבירה ומכאן, כי נופל הבסיס לחשד שהעבירה בוצעה על ידו. את הטענה "במקום אחר הייתי" יש להעלות בהזדמנות הראשונה, בשלב התשובה לאישום. הטעם הוא בכדי לייעל הדיון ולברר את הטענה…

התייעצות עם עו"ד

מעמדה של הזכות להיוועצות בעורך דין

לכל עצור או חשוד קיימת הזכות להיפגש עם עורך דין. זוהי זכות בעלת אופי חוקתי והיא מעוגנת קיום בסעיפים 32-35 לחוק סדר הדין הפלילי (מעצרים). זכות ההיוועצות, היא לעשה האחות התאומה של "זכות השתיקה" ומהווה מרכיב הכרחי בזכות החוקתית להליך פלילי הוגן. מעמדה של זכות ההיוועצות שימשה נושא הדיון בפסק הדין בפרשת יששכרוב. פסק הדין…

עבירות סמים בקרב בני נוער

כיצד זכות השתיקה באה לידי ביטוי?

החיסיון מפני הפללה עצמית או בשמו הרווח, "זכות השתיקה", מבטא את אחת מזכויות היסוד שניתנו על-פי חוק לכל אדם במדינת ישראל והוא למעשה הזכות שלא לומר דבר, בין אם בע"פ או בכתב, שעלול להוות ראיה לחובתך בהליך הפלילי. זכות השתיקה בהליך חקירה קבועה בסעיף 2(2) לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות): "אדם הנחקר, יהיה חייב להשיב נכונה…

עבירות פליליות בצבא

האם ניתן לפנות לעו"ד אזרחי בעבירות פליליות בצבא?

לצה"ל קיימת מערכת משפטית צבאית ייחודית לו, הנפרדת מהמערכת האזרחית והיא פועלת מכוחו של חוק השיפוט הצבאי. חלק מן העבירות הקיימות במשפט הצבאי, קיימות גם בדין האזרחי אך חלקן ייחודיות למשפט הצבאי, כמו עבירת נפקדות ועבירת עריקות. מרבית החקירות מנוהלות על ידי מצ"ח וההחלטה האם להעמיד לדין או אם לאו, היא בידו של הפרקליט הצבאי.…