מהי ההגדרה של גרימת מוות ברשלנות?

מיקומך כאן
נגישות