מהו דין עבירת הריגה והאם ניתן להקל בעונש?

מיקומך כאן
נגישות