טביעת אצבע כראיה מספקת לביצוע עבירה

מיקומך כאן
נגישות