החזקת סכין או אגרופן שלא כדין – עבירה פלילית

מיקומך כאן
נגישות