הגדרת תקיפה חבלנית לפי חוק העונשין

מיקומך כאן
חייג עכשיו