עו"ד שוש חיון

האם מחדלי חקירה מובילים לזיכוי נאשם?

פירושו של המונח "מחדל חקירה" הוא כי עקב רשלנות המשטרה, התביעה או הפרקליטות, לא נבדק או לא מוצה עד תום קו חקירה שיכול היה להועיל להגנת הנאשם. מחדל חקירה אף יכול להיות אובדן של ראיה שעשויה להביא לידי זיכויו של הנאשם בהליך המשפטי העומד נגדו.

ההלכה היא כי מחדל חקירה נזקף לחובת התביעה. קרי, קיים משקל לאפשרות שאילו הדברים היו מתרחשים אחרת – פעולת החקירה הייתה נעשית, הראיה הייתה מושגת – הייתה הוכחה המחזקת את גרסת הנאשם.

מחדל חקירה אמנם נזקף לחובתה של המדינה, אך קיומו לכשעצמו אינו מוביל בהכרח לזיכוי הנאשם. בית המשפט ישאל האם מדובר במחדל כה חמור עד כי יש חשש שהגנת הנאשם קופחה באופן שהתקשה להתמודד עם חומר הראיות שמפלילות אותו.

האם מחדלי חקירה מובילים לזיכוי נאשם?
אהבת? דרג!